Adresser

Hovedkontor – Avdeling Levanger
Lerkendalveien 2, 7604 Levanger

Billettsalg Levanger
Lerkendalveien 2, 7604 Levanger
Billettsalg kl. 08:00 – 15:00

Billettsalg Steinkjer 
Strandveien 22, 7713 Steinkjer
Billettsalg kl. 13:00 – 15:30

Fakturaadresse
Havnegaten 40, 8900 Brønnøysund
faktura@tronderbilene.no

Avdeling Fosen
Rådhusveien 22, 7100 Rissa

Avdeling Hadeland
Jarenvegen 65, 2770 Jaren

Avdeling Land
Spikarmoen 11, 2900 Fagernes

Avdeling Namdal
Holmenveien 1, 7820 Spillum

Avdeling Nord-Østerdal
Elvegata 2, 2500 Tynset

Avdeling Ottadalen
Skansen 28, 2670 Otta

Avdeling Steinkjer
Byaveien 50, 7715 Steinkjer

Avdeling Sør-Østerdal
Vestsidevegen 238, 2400 Elverum

Avdeling Trondheim
Sorgenfriveien 7, 7031 Trondheim

Avdeling Valdres
Spikarmoen 11, 2900 Fagernes