Del!

Onsdag 12. september meldte AtB at Trønderbilene var tildelt alle tre kontrakter i anbudet for tidligere Nord-Trøndelag. Les vår omtale av nyheten her. I dag, to uker senere, ble kontraktene signert av adm. dir. i AtB, Janne Sollie og adm.dir. i Trønderbilene, Vidar Kjesbu.

– Trønderbilene leverte et godt tilbud innenfor rammene vi hadde satt. Vi ser frem til å samarbeide med Trønderbilene om kollektivtilbudet i de aktuelle kommunene, uttaler administrerende direktør i AtB, Janne Sollie, i pressemeldingen fra AtB.

Kontraktenes varighet er fra 10. august 2019 til 31. juli 2021. De omfatter skole- og rutebusskjøring i Innherred, Indre Namdal og Ytre Namdal. Størsteparten av totalområdet drifter vi allerede i dag, men det er gledelig at vi nå vil dekke alle ruteområder fra Frosta i sør opp til Nordlandsgrensa. Til sammen utgjør produksjonen i underkant av 4,9 millioner rutekilometer per år, som vil kreve om lag 230 busser i drift. Kontraktene har en verdi på ca. 355 millioner kroner.

Før oppstart av anbudet vil flere busser byttes ut i moderne og mer klimavennlige modeller.

– Trønderbilene vil foreta en betydelig oppgradering av materiellet slik at vi får en mer miljøvennlig busspark. Vi ser fram til å bidra til en god utvikling av kollektivtrafikken sammen med vår oppdragsgiver AtB, sier administrerende direktør i Trønderbilene, Vidar Kjesbu.

KONTRAKTSIGNERING: Administrerende direktør i AtB, Janne Sollie, og administrerende direktør i Trønderbilene, Vidar Kjesbu, er fornøyde med dagens kontraktinngåelse.