Del!

Trønderbilene har nå en 100% sjåførstilling ledig med stasjonering i Rissa (fast ansettelse).

Tiltredelse: 06.04.2021

Kvalifikasjoner:

• Førerkort for buss klasse D

• YSK

• Kjøreseddel

• Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Vi søker sjåfør som er:

• Serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert

• Ansvarsbevisst og pålitelig

• Ryddig og punktlig

Søknadsfrist: 22.03.2021

Nærmere opplysning om stillingene fås ved henvendelse til:

Driftsleder Olav Dyrendahl, tlf.99210672

Skriftlig søknad sendes til olav.dyrendahl@tronderbilene.no