Del!

Ledige full skolesjåførstilling i Trønderbilene Nord-Østerdal / Tynset

 • 82,76 % skolesjåførstilling i Trønderbilene A/S, stasjoneringssted Tynset. Hovedsakelig rutekjøring på 1-manns rotasjon, men tilleggs-/ekstrakjøring kan i perioder være aktuelt dersom ønskelig.
 • Dette er en «100%» skolesjåførstilling der man kjører på alle skolens dager og har fri i alle skolens ferier (sommerferie, høstferie, juleferie, vinterferie, m.m.).

Tiltredelse: 15.august 2022.

Kvalifikasjoner:

 • Førerkort for buss klasse D
 • YSK
 • Kjøreseddel
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Vi søker sjåfør som er:

 • Serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst og pålitelig
 • Ryddig og punktlig

Stillingen avlønnes etter kvalifikasjoner iht. gjeldende tariffavtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Driftsleder Jan Arild Søberg – tlf. 917 14 045 eller
 • Konsulent Atle Fiskvik – tlf. 488 86 755

 Søknad sendes pr e-post til atle.fiskvik@tronderbilene.no alternativt pr post til Trønderbilene, Elvegata 2, 2500 Tynset

 Søknadsfrist: 1.juni 2022.