Del!

10. august startet Trønderbilene (TB) opp busstrafikken i de tre ruteområdene tilhørende «Anbud Region 2019-2021» i nordre del av Trøndelag. AtB, som er oppdragsgiver for anbudet, inviterte til en storstilt markering på Steinkjer stasjon torsdag 15. august.

Den offisielle markeringen av anbudsoppstarten hadde et variert innhold, med taler og musikkinnslag. Mange ønsket å delta i markeringen, og de fremmøtte fikk servert kaffe og kake. I forbindelse med markeringen sendte AtB også ut kaker til alle ansatte i anbudsområdet.

Fra TB talte administrerende direktør Vidar Kjesbu. Han vektla den store innsatsen som både administrativt personell og sjåfører har lagt ned for å komme i mål med anbudet. Videre poengterte han viktigheten av at TB er et offensivt selskap som skal være konkurransedyktig også i fremtiden.

 

Adm. dir. i Trønderbilene, Vidar Kjesbu. Foto: Tormod Ellingsen, AtB.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik kommuniserte i sitt innlegg blant annet viktigheten av å kunne tilby gode kollektive løsninger for befolkningen i fremtiden. Han understreket at dette er et satsingsfelt og en prioritert oppgave på fylkesnivå. Utviklingen i samfunnet med økende befolkningsmasse og stadig flere eldre gjør dette arbeidet viktig, poengterte Sandvik.

Fylkesordføreren uttrykte også glede over at et robust og trøndersk selskap som TB hadde vunnet anbudet, videre at han synes det er viktig at en stor og lokal aktør er en del av kollektivtransporten både i Trøndelag og ellers i landet.

Øvrige innlegg ble holdt av varaordfører i Steinkjer, Øystein Bjørnes, administrerende direktør i AtB, Janne Sollie, samt en representant fra Vy.

«Anbud Region 2019-2021» omfatter skole- og rutebusskjøring i Innherred, Indre Namdal og Ytre Namdal. TB dekker nå alle ruteområder fra Frosta i sør opp til Nordlandsgrensa.

 

Adm. dir. i AtB, Janne Sollie, og fylkesordfører Tore O. Sandvik. Foto: Tormod Ellingsen, AtB.