Del!

Trønderbilene, AtB, NSB og FosenNamsos Sjø har nylig inngått en samarbeidsavtale som skal sikre bedre korrespondanser mellom buss, tog og båt. Ruteinformasjonen blir samtidig mer samordnet slik reisende får god informasjon om korresponderende ruter og driftsavvik på en enkel måte.

Partene har blant annet blitt enige om følgende:

  • Ruteinformasjonen til alle parter skal vise korresponderende tilbud med buss, tog, båt og eventuelt drosje.
  • Korresponderende kollektivtilbud ved avtalte omstigningspunkt skal annonseres over høyttalere.
  • Overgangstider mellom tog/buss og buss/hurtigbåt skal i alle tilfeller koordineres.
  • Endringer i rutetilbud langs kombinerte reisestrekninger skal alltid koordineres mellom partene.
  • Trafikkledelsen hos korresponderende selskap skal varsles når forsinkelser og avvik oppstår, for å sikre god informasjon og avbøtende tiltak til kundene.

Tiltakene iverksettes fortløpende.

Les AtBs pressemelding om samarbeidsavtalen her.