Del!

Mandag 25. juni tok vi imot 70 nye medarbeidere på Land og Hadeland.

Trønderbilene har siden sommeren 2017 sett fram til oppstart av anbudet for Opplandstrafikk. Over 50 nye busser er satt i drift for å yte service overfor reisende i området. På Land er våre stasjoneringssteder Hov og Dokka, og på Hadeland er det stasjonering på Jevnaker og Jaren. Her er fasiliteter for drift av busser og for de ansatte. I tillegg er noen sjåfører stasjonert på Fagernes og Bjoneroa. Rutetilbudet vil være relativt likt som tidligere, men nå med en nyopprettet rute mellom Hadeland og Oslo lufthavn.

Med oppstart av det nye anbudet på Land og Hadeland, er Trønderbilene største operatør i Oppland fylke.

Trønderbilene ser fram til et godt samarbeid med Opplandstrafikk og våre nye kolleger.