Del!
Søknadsfrist: 20.11.2019

Trønderbilene kjører skolebuss og rutebuss i Innherred på vegne av oppdragsgiver AtB. Vi har nå behov for en fremoverlent og løsningsorientert driftslederassistent/bussjåfør med på laget.

Stillingen fordeles 50/50 mellom administrative oppgaver og busskjøring.

Du fastansettes i 100 % stilling og vil i stor grad være driftslederens høyre hånd. I det daglige vil du ha et stort ansvar for å skape god flyt i driften. Trønderbilene har nylig implementert et nytt driftssystem (IVU) som vil bli ditt daglige arbeidsverktøy. Kompetanse innen IT og logistikk vil derfor vektlegges.

Gjør ditt beste valg sammen med Trønderbilene! Vi ser fram til å motta din søknad.

 

Hovedoppgaver:

 • Stedfortreder for driftsleder
 • Koordinere kjøretøy og personell Levanger/Verdal
 • Organisere vaktlister
 • Ansvarlig for opplæring av nye sjåfører
 • Opplæring og vedlikehold av billettmaskiner
 • Busskjøring
 • Delta i telefonvaktordning
 • Kundekontakt
 • Bestille utstyr og materiell

 

Vi søker deg som:

 • har god kompetanse innen IT og logistikk
 • har kjennskap til trafikkavvikling/logistikk og evne til å takle uforutsette hendelser
 • er ryddig og strukturert
 • er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner
 • har førerkort for buss – klasse D

 

Hos Trønderbilene får du:

 • hyggelige kolleger
 • ryddig arbeidsforhold
 • mulighet for kompetanseheving
 • gode pensjons- og forsikringsordninger, inkl. AFP-ordning
 • velferdsordninger, som firmahytter og treningstilskudd

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Driftsleder Elisabeth Wiik Moe, tlf. 906 64 005.

Søknad og CV sendes per e-post til elisabeth.wiik.moe@tronderbilene.no innen fristen 20.11.2019.