Hvem vil jobbe som bussjåfør?

Fellesnevneren er å trives bak rattet


Hos oss i Trønderbilene har vi en variert sjåførstab bestående av ulik alder, bakgrunn, yrkeserfaring og nasjonaliteter. Felles for alle bussjåførene er at de trives på veien og liker å yte service.

Det er stor overvekt av mannlige sjåfører i bransjen. Trønderbilene oppfordrer derfor kvinner til å ta busslappen!

Krav til utdanning og god helse

For å jobbe som bussjåfør, må du først og fremst ta førerkort klasse D og YSK. I tillegg kreves gyldig kjøreseddel og sjåførkort. For å få utstedt kjøreseddel, må du ha god helse og fremvise helseattest.

Lær mer om hva som skal til for å bli bussjåfør.

 

Lærlinger i yrkessjåførfaget

Trønderbilene er godkjent som lærebedrift og inngår kontrakter med lærlinger i yrkessjåførfaget hvert år. Lærlingene har to års utdanning fra videregående skole og fullfører løpet mot fagbrev hos oss.

 

Unge pensjonister som vil fortsette å jobbe

Er du pensjonert fra din stilling i Forsvaret, som politi, fengselsbetjent eller brannkonstabel?

En del yrker har særaldersgrenser for pensjon. Mange unge pensjonister har lyst og mulighet til å fortsette å bidra i arbeidslivet. Derfor ser vi i Trønderbilene at flere unge pensjonister gjør et yrkesskifte og utdanner seg til bussjåfør.

 

Lastebilsjåfører som vil bytte til persontransport

Sjåfører for varetransport, spesielt langtransportsjåfører, søker jobb hos oss. Som bussjåfør har du arbeidsstedet nært hjemmet som gjør kombinasjonen mellom jobb og familieliv enklere.

Trafikkskoler tilbyr utvidelse av yrkessjåførkompetanse for gods til å også gjelde for persontransport.

 

Bønder med ønske om tilleggsinntekt

En del av sjåførstillingene våre har «delt skift». Det vil si at man jobber noen timer om morgenen, og noen timer på ettermiddagen. Denne turnusen synes mange bønder er gunstig for å kunne kombinere gårdsdriften med annen jobb.

 

Delvis arbeidsføre

Som delvis ufør, er man fortsatt arbeidsfør for mange oppgaver. I Trønderbilene er det mange delvis uføre som gjør en meget god jobb som bussjåfør i deltidsstilling eller som tilkallingsvikar. Så lenge helseattest blir godkjent og politiet utsteder kjøreseddel, vil vi veldig gjerne se på mulighetene for ansettelse som sjåfør hos oss.

 

Fulltidsstilling, deltidsstilling, tilkallingsvikar

I Trønderbilene ansetter vi sjåfører i faste stillinger på heltid og deltid, samt tilkallingsvikarer.

Som fast ansatt har du fortrinnsrett og mulighet til å søke deg til større eller mindre stillinger før eksterne søkere blir vurdert.

Å jobbe som tilkallingsvikar gir deg fleksibilitet til å jobbe når det passer for deg, samtidig som du blir del av det hyggelige arbeidsmiljøet vi har hos oss i Trønderbilene.

Sjekk våre ledige stillinger, eller send inn en åpen søknad!