100 % sjåførstilling - Helseekspressen Skien-Oslo

Trønderbilene kjører helseekspress på oppdrag for Pasientreiser (Helse Sør-Øst) fra Skien til Oslo.…


100 % sjåførstilling ledig på Land

Vi søker en bussjåfør til 100 % fast stilling med stasjonering på Dokka i Nordre Land kommune. Det…


Sterkt behov for tilkallingssjåfører i Steinkjer

Trønderbilene kjører skolebuss og rutebuss i Steinkjer på vegne av oppdragsgiver AtB. Vi har nå…


Tilkallingsvikarer søkes til Valdres og Land

Trønderbilene kjører skolebuss og rutebuss i Valdres på vegne av oppdragsgiver Opplandstrafikk. Vi…


Faststilling på skolerute ledig i Valdres

Trønderbilene kjører skolebuss og rutebuss i Valdres på vegne av Opplandstrafikk. Vi har nå en…


Stort behov for tilkallingssjåfører i Nord-Østerdal

Trønderbilene AS ved avdeling Nord-Østerdal har et stort behov for tilkallingssjåfører ved alle…


Tilkallingssjåfører søkes til Levanger

Trønderbilene kjører skolebuss og rutebuss i Levanger på vegne av oppdragsgiver AtB. Vi har nå…


Vi søker tilkallingsvikarer i Oppland

Trønderbilene kjører rutebuss og skolebuss i Oppland på vegne av Opplandstrafikk. Vi har nå behov…