Styret og ledelsen

Styret


Styreleder

Andreas Köttering

Styremedlem

Elisabeth Andreasson

Styremedlem

Robert Shaw

Styremedlem

Atle Rønning

Styremedlem (ansattvalgt)

Steinar Aaseng

Styremedlem (ansattvalgt)

Atle Fiskvik

Ledelsen


Administrerende direktør

Vidar Kjesbu

Mobil: 992 10 505
vidar.kjesbu@tronderbilene.no

Plansjef

Morten Langseth

Mobil: 479 12 332
morten.langseth@tronderbilene.no

Driftsdirektør

Trond Egil Kvisten

Mobil: 909 79 242
trond.kvisten@tronderbilene.no

Prosjektsjef

Ørjan Kvisten

Mobil: 958 90 239
orjan.kvisten@tronderbilene.no

Teknisk sjef

Yngve Sandhaug

Mobil: 473 16 711
yngve.sandhaug@tronderbilene.no

Kvalitets- og sikkerhetssjef

Jeroen Hoff

Mobil: 921 46 110
jeroen.hoff@tronderbilene.no

Personalsjef

Ketil Sakshaug

Mobil: 992 10 507
ketil.sakshaug@tronderbilene.no

Daglig leder GB Transportservice AS

Steinar Vikestad

Mobil: 958 78 374
steinar.vikestad@tronderbilene.no

Daglig leder Trönderbilene AB

Susanne Paulsson

Mobil: (+46) 72 201 95 54
susanne.paulsson@tronderbilene.se

Daglig leder TB Verkstedsenter AS

Gunnar Sem

Mobil: 479 15 913
gunnar.sem@tronderbilene.no

Daglig leder Fosen Verkstedsenter AS

Pål Larsen

Mobil: 952 50 585
paal.larsen@tronderbilene.no