Styret og ledelsen

Styret


Styreleder

Roger Granheim

Nestleder

Grete Rekkebo Brovoll

Styremedlem

Pål Hofstad

Styremedlem

Robert Svarva

Styremedlem (ansattvalgt)

Bjørn Olden

Styremedlem (ansattvalgt)

Atle Fiskvik

Ledelsen


Administrerende direktør

Vidar Kjesbu

Mobil: 992 10 505
vidar.kjesbu@tronderbilene.no

Økonomisjef

Tobias Taube

Mobil: 992 10 509
tobias.taube@tronderbilene.no

Personalsjef

Ketil Sakshaug

Mobil: 992 10 507
ketil.sakshaug@tronderbilene.no

Plansjef

Morten Langseth

Mobil: 479 12 332
morten.langseth@tronderbilene.no

Teknisk sjef

Yngve Sandhaug

Mobil: 473 16 711
yngve.sandhaug@tronderbilene.no

Kvalitetssjef

Jeroen Hoff

Mobil: 921 46 110
jeroen.hoff@tronderbilene.no

Regionsjef TB Nord

Trond Egil Kvisten

Mobil: 992 10 606
trond.kvisten@tronderbilene.no

Daglig leder GB Transportservice AS

Asbjørn Sundet

Mobil: 977 18 970
asbjorn.sundet@tronderbilene.no

Regionsjef TB Sør

Trond Egil Kvisten

Mobil: 909 79 242
trond.kvisten@tronderbilene.no

Daglig leder TB Verkstedsenter AS

Gunnar Sem

Mobil: 479 15 913
gunnar.sem@tronderbilene.no

Daglig leder Fosen Verkstedsenter AS

Pål Larsen

Mobil: 952 50 585
paal.larsen@tronderbilene.no

Daglig leder Trönderbilene AB

Susanne Paulsson

Mobil: (+46) 72 201 95 54
susanne.paulsson@tronderbilene.se