Styret og ledelsen

Styret


Styreleder

Roger Granheim

Nestleder

Grete Rekkebo Brovoll

Styremedlem

Pål Hofstad

Styremedlem

Robert Svarva

Styremedlem (ansattvalgt)

Steinar Aaseng

Styremedlem (ansattvalgt)

Atle Fiskvik

Ledelsen


Administrerende direktør

Vidar Kjesbu

Mobil: 992 10 505
vidar.kjesbu@tronderbilene.no

Økonomidirektør

Tobias Taube

Mobil: 992 10 509
tobias.taube@tronderbilene.no

Driftsdirektør

Trond Egil Kvisten

Mobil: 909 79 242
trond.kvisten@tronderbilene.no

Plansjef

Morten Langseth

Mobil: 479 12 332
morten.langseth@tronderbilene.no

Teknisk sjef

Yngve Sandhaug

Mobil: 473 16 711
yngve.sandhaug@tronderbilene.no

Kvalitets- og sikkerhetssjef

Jeroen Hoff

Mobil: 921 46 110
jeroen.hoff@tronderbilene.no

Personalsjef

Ketil Sakshaug

Mobil: 992 10 507
ketil.sakshaug@tronderbilene.no

Daglig leder GB Transportservice AS

Steinar Vikestad

Mobil: 958 78 374
steinar.vikestad@tronderbilene.no

Daglig leder Trönderbilene AB

Susanne Paulsson

Mobil: (+46) 72 201 95 54
susanne.paulsson@tronderbilene.se

Daglig leder TB Verkstedsenter AS

Gunnar Sem

Mobil: 479 15 913
gunnar.sem@tronderbilene.no

Daglig leder Fosen Verkstedsenter AS

Pål Larsen

Mobil: 952 50 585
paal.larsen@tronderbilene.no