100 % sjåførstilling - Helseekspressen Skien-Oslo

Trønderbilene kjører helseekspress på oppdrag for Pasientreiser (Helse Sør-Øst) fra Skien til Oslo.…