Del!

Trønderbilene drifter Helseekspressen Skien-Oslo på vegne av Pasientreiser (Helse Sør-Øst). Tre busser med tre daglige avganger frakter pasienter trygt og behagelig mellom Sykehuset Telemark, via Sykehuset i Vestfold, til Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus.

Vibece Kikut Lunde er leder for helsefagarbeiderne på Helseekspressen og søker i disse dager etter en ny medarbeider til teamet.

 

VARIERT DAGARBEID

Vibece trekker frem det varierte arbeidet som spesielt positivt med å jobbe på Helseekspressen. Hun trives veldig godt med å bli kjent med pasientene og legge til rette for de ulike behovene.

– Og så er det utrolig fint som helsefagarbeider å kun jobbe på dagen. Jeg har alle kvelder, helger og «rød-dager» ledige til å bruke på familien, trening og andre aktiviteter. For meg er det viktig, forteller Vibece.

 

TILLIT AVGJØRENDE

Helseekspressen er utstyrt lik en ambulanse med bårer, LP15, Thomas-sekk, oksygen og medisiner, og er dessuten tilkoblet nødnett med AMK-radio. Bussene, med 26 plasser i hver, er fullsatte både til og fra sykehusene i Oslo. Nesten 800 pasienter i uka tar bussens sjåfører og helsefagarbeidere vare på.

– Det er travle dager, ja, sier Vibece med et smil. – Men så absolutt ikke kjedelige! Hver dag møter vi nye mennesker og nye utfordringer. For å løse utfordringene, er det viktig at teamet har full tillit til hverandre. Vi må kunne lese hverandre – og det gjør vi.

 

FOKUS PÅ PASIENTEN

Det viktigste i jobben som helsefagarbeider på helseekspress, mener Vibece er å trygge og være der for pasienten. I tillegg kreves tålmodighet og toleranse.

– Noen pasienter kan være frustrerte over egen sykdom, forteller Vibece.

Hovedtyngden av de reisende er kreftpasienter, kolspasienter, hjertesyke og nyopererte. Helseekspressens ansatte må være kompetente til å håndtere alle utfordringer på en god måte.

– Det er pasientene vi er der for, og vi skal alltid være på tilbudssiden, konstaterer hun.

 

GODE TILBAKEMELDINGER

– Mange pasienter er skeptiske til å reise med buss, forteller Vibece. – Men når de først har prøvd, velger de bort taxi. De er veldig fornøyde med servicen og hjelpen de får.

I tillegg til omsorg og en behagelig bussreise, får pasientene servert vann, kaffe, kakao og te på bussen. De kan også kjøpe mineralvann, lefser og smurte knekkebrød.

 

Vil DU bli en del av helseteamet sammen med Vibece? Se stillingsutlysningen og søk før 12. mai! (SØKNADSFRIST UTGÅTT)

TEAMLEDER: Vibece Kikut Lunde (t.v.) leder et godt team av helsefagarbeidere på Helseekspressen Skien-Oslo.