Del!
Søknadsfrist: 04.12.2019

Trønderbilene kjører skole- og rutebuss i Trøndelag på vegne av oppdragsgiver AtB. Nå har vi behov for å ansette en blid bussjåfør i fast 53,24 % stilling for å transportere skoleelever trygt til og fra skolen i Åsen. Det betyr at du vil jobbe 20 timer per skoleuke og at du vil ha fri i alle skoleferier.

Du er en hyggelig, ansvarsbevisst og punktlig sjåfør som opptrer som et forbilde for dine unge passasjerer. Oppstart blir 02.01.2020.

Vi ser fram til å motta din søknad!

 

Kvalifikasjoner:

  • Førerkort for buss klasse D
  • YSK
  • Kjøreseddel
  • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

 

Hos Trønderbilene får du:

  • hyggelige kolleger
  • ryddig arbeidsforhold
  • mulighet for kompetanseheving
  • gode pensjons- og forsikringsordninger, inkl. AFP-ordning
  • velferdsordninger, som firmahytter og treningstilskudd

Stillingen avlønnes etter kvalifikasjoner iht. Bussbransjeavtalen.

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Driftsleder Elisabeth Wiik Moe, tlf. 906 64 005.

Søknad sendes per e-post til elisabeth.wiik.moe@tronderbilene.no innen fristen 04.12.2019, eventuelt per post til:

Trønderbilene AS, v/ Elisabeth Wiik Moe, Lerkendalveien 2, 7604 Levanger.