Del!
Søknadsfrist: 18.11.2018

Vi søker en offensiv kvalitetsleder med høy faglig kompetanse for å videreutvikle kvalitetsarbeidet innen alle driftsområder i Trønderbilene konsern. Fagområdet er sterkt prioritert i selskapet. Stillingen krever stor arbeidskapasitet og gode kommunikasjons- og gjennomføringsevner. Trønderbilene er offensiv med hensyn til videre utvikling, og stillingen kan over tid få utvidet sitt ansvarsområde.

 

 Stillingens ansvarsområder:

 • pådriver for kontinuerlig kvalitetsarbeid/-forbedring i konsernet
 • forbedre integrering av bedriftens kvalitetssystem med bedriftens strategiske mål
 • ansvarlig for at konsernet har gode rutiner som ivaretar krav etter ISO 14001:2015 og ISO 39001:2012, samt lede arbeid mot ny sertifisering ihht. ISO 9001
 • forberede og organisere alle interne og eksterne revisjoner, samt delta som internrevisor i Trønderbilenes søsterselskaper innen bussvirksomhet
 • delta aktivt i morselskapet Torghattens kvalitetsforum

 

Vi søker en kvalitetsleder som har

 • relevant utdanning på masternivå, f. eks. innen teknologi/logistikk/økonomi
 • erfaring fra risikostyring, ISO- og kvalitetsarbeid
 • god IT-kompetanse og økonomisk forståelse
 • gode lederegenskaper

 

Hos Trønderbilene får du

 • en prioritert og interessant stilling i et selskap i utvikling og vekst
 • en stabil og trygg arbeidsgiver
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø
 • attraktive velferdsordninger, som firmahytter og treningstilskudd

 

Stillingen rapporterer til plansjef. Arbeidssted ved hovedkontoret i Levanger.

Spørsmål angående stillingen kan rettes til plansjef Morten Langseth – tlf. 479 12 332 eller personalsjef Ketil Sakshaug – tlf. 992 10 507.

Søknad med CV sendes personalsjef Ketil Sakshaug per epost ketil.sakshaug@tronderbilene.no innen 18.11.2018.