Rutetider

Rutebuss, skolebuss og helseekspress


Trønderbilene kjører rutebuss, skolebuss og helsebuss på vegne av våre oppdragsgivere. I Trøndelag kjører vi rutebuss og skolebuss for AtB, i Oppland for Opplandstrafikk og i Hedmark for Hedmark Trafikk. For Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst kjører vi helsebuss og helseekspress.

Rutetider

Rutetider sommer 2019 21.06.19-09.08.19

Rutetider vinter/vår 2019 03.01.19-20.06.19 – oppdatert versjon gjeldende fra 01.05.2019. Se beskrivelse av endringene.

Vi gjør oppmerksom på at det er kun den elektroniske utgaven av bussrutene som oppdateres fortløpende ved endringer. Vår anbefaling er derfor å alltid sjekke rutetidene på nett før du skal reise.

Vi kjører rutene 46, 47, 254, 255, 10, 11, 18, 22, 36, 55, 60, 63, 66, 67, 80, 93, 94, 95, 97 og nattbuss 104, 105, 106, 107, 109, 119, 136 , 146, 147, 155.
For ruteopplysninger, følg link til oppdragsgivers hjemmeside: atb.no

For ruteopplysninger, følg link til oppdragsgivers hjemmeside: atb.no

For ruteopplysninger, følg link til oppdragsgivers hjemmeside: opplandstrafikk.no

For ruteopplysninger, følg link til oppdragsgivers hjemmeside: hedmark-trafikk.no

For rutetider Østerdalekspressen Tynset-Trondheim, klikk her.

For oversikt over reiser med helsebuss, følg link til helsenorge.no