Rutetider

Rutebuss, skolebuss og helseekspress


Trønderbilene kjører rutebuss, skolebuss og helsebuss på vegne av våre oppdragsgivere. I Trøndelag kjører vi rutebuss og skolebuss for AtB, i Oppland for Opplandstrafikk og i Hedmark for Hedmark Trafikk. For Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst kjører vi helsebuss og helseekspress.

Rutetider

Rutetider Bybassen 2018/2019 16.08.18-23.06.19

Julerute Bybassen 22.12.18-02.01.2019

Rutetider Buster 2018/2019 16.08.18-21.06.19

Julerute Buster 22.12.18-02.01.19

Rutetider Bybussen 2018/2019 16.08.18-21.06.19

Julerute Bybussen 22.12.18-02.01.19

Vi kjører rutene 46, 47, 254, 255, 10, 11, 18, 22, 36, 55, 60, 63, 66, 67, 80, 93, 94, 95, 97 og nattbuss 104, 105, 106, 107, 109, 119, 136 , 146, 147, 155.
For ruteopplysninger, følg link til oppdragsgivers hjemmeside: atb.no

For ruteopplysninger, følg link til oppdragsgivers hjemmeside: atb.no

For ruteopplysninger, følg link til oppdragsgivers hjemmeside: opplandstrafikk.no

For ruteopplysninger, følg link til oppdragsgivers hjemmeside: hedmark-trafikk.no

For rutetider Østerdalekspressen Tynset-Trondheim, klikk her.

For oversikt over reiser med helsebuss, følg link til helsenorge.no