Rutetider

Rutebuss, skolebuss og helseekspress


Trønderbilene kjører rutebuss, skolebuss og helsebuss på vegne av våre oppdragsgivere. I Trøndelag kjører vi rutebuss og skolebuss for AtB, i Oppland for Opplandstrafikk og i Hedmark for Hedmark Trafikk. For Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst kjører vi helsebuss og helseekspress.

Rutetider

Vinter-/vårruter 2019 03.01.19-20.06.19 – oppdatert versjon gjeldende fra 11.02.2019. Se beskrivelse av endringene her.

Påskeruter 2019 15.04.19-23.04.19

Vi kjører rutene 46, 47, 254, 255, 10, 11, 18, 22, 36, 55, 60, 63, 66, 67, 80, 93, 94, 95, 97 og nattbuss 104, 105, 106, 107, 109, 119, 136 , 146, 147, 155.
For ruteopplysninger, følg link til oppdragsgivers hjemmeside: atb.no

For ruteopplysninger, følg link til oppdragsgivers hjemmeside: atb.no

For ruteopplysninger, følg link til oppdragsgivers hjemmeside: opplandstrafikk.no

For ruteopplysninger, følg link til oppdragsgivers hjemmeside: hedmark-trafikk.no

For rutetider Østerdalekspressen Tynset-Trondheim, klikk her.

For oversikt over reiser med helsebuss, følg link til helsenorge.no